Zadávání veřejných zakázek

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Veřejní investoři zadali letos do konce listopadu stavebním firmám přes 4 tisíce zakázek za více než 80 miliard korun. Jejich hodnota překvapivě meziročně klesla o skoro 33 %. Pokles je údajně dán především úbytkem zadání velkých stavebních zakázek v době příprav na nové čerpání evropských dotací. Specialisté na veřejné zakázky ze společnosti OTIDEA dnes prezentovali první výsledky a zkušenosti z oblasti veřejných zakázek od začátku účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek a odhad jejich dalšího vývoje. Lucie Moravčíková, vedoucí právního oddělení OTIDEA je mým hostem, já vás zdravím, paní Moravčíková, dobrý den.

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Dobrý den.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Takže kdybyste měla říct jednu nejlepší a jednu nejhorší zkušenost z oblasti veřejných zakázek po platnosti toho nového zákona, tak byste řekla co?

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Tak nejlepší zkušenost je asi nadšení zadavatelů využívat to zjednodušení, které jim nový zákon přináší, ve smyslu vlastně změny v procesu posouzení a hodnocení nabídek, kdy oni můžou nejdříve hodnotit a potom až tu vítěznou nabídku posuzovat, což jim neuvěřitelným způsobem usnadňuje práce a zrychluje celý ten proces zadávání. Ta nejhorší zkušenost v tuhle tu chvíli asi plyne z nepřipravenosti dotačních orgánů, kteří se dá říct, že zaspaly, zaspaly příchod nového zákona a jejich pravidla pro příjemce dotací nejsou na nový zákon přizpůsobena, což znamená, že zadavatel veřejné zakázky má problém vlastně zadávat podle jejich pravidel a musí se rozhodnout, jestli tedy dodrží pravidla, nebo jestli bude dodržovat zákon, což je samozřejmě velmi problematické.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
No jak se rozhoduje většinou? To je takové zajímavé dilema.

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Určitě. Většina těch zadavatelů je skutečně v té situaci, že si řeknou, tak my radši tu dotaci nechceme, protože víme, že když porušíme zákon, tak tam je pro nás jiný dopad, a samozřejmě ty kontrolní, ty kontrolní orgány poskytovatelů dotací jsou v tomhle tom velmi nekompromisní, takže většinou se hledá buď cesta schválení nějaké výjimky ze strany poskytovatele dotace, anebo raději, raději vlastně tu dotaci /nesrozumitelné/.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Já si vzpomínám, že když začal nový zákon platit, tak zadavatelé z různých firem si stěžovali na to, že celý ten systém je naopak pomalý, že než se dostanou k někomu, s kým musí něco vysoutěžit, tak že to trvá strašně dlouhou dobu. Vaše zkušenost je u těch menších zakázek jaká?

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Tak ono záleží na tom, co budeme považovat za tu dobu. Ten proces třeba přípravy té zakázky, jejího schválení může být samozřejmě dlouhodobý, ale proces potom té samotné soutěže dokáže být velmi rychlý a zadavatel si ho může zrychlit, takže ono se to, je to potřeba rozdělit do těch dvou fází. Ta fáze ta přípravná, která skutečně může být dlouhá, pokud jsou v tom dotace, tak tam probíhá nějaké schvalování dokumentací, to může trvat měsíc, někdy dva, takže to je skutečně dlouhá doba, ale proces samotné soutěže je opravdu krátký a dokáže být krátký /nesrozumitelné/.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Poslední dotaz, paní Moravčíková, zajímalo by mě, jestli máte nějaký doklad o tom, že tento nový zákon o zadávání veřejných zakázek skutečně dokázal to, co od něj čekala veřejnost? To znamená menší prostor pro korupci, zprůhlednění celého toho systému zadávání, jestli skutečně skýtá ten systém prostě méně příležitostí ke zlodějinám, když to řeknu úplně lidově, než předtím?

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Takhle, zcela upřímně si myslím, že tohle to není, není o zákoně a žádný zákon tohle to nedokáže dokonale postihnout. Ta pravidla a v uvozovkách transparentnost, tedy průhlednost zakázek dle mého názoru zůstala téměř stejná. Jediný zásadní rozdíl je to, že dodavatel, pokud se účastní soutěže a dojde k výběru, tak dostane ihned některé informace, které potřebuje k tomu, aby mohl posoudit, jestli ta soutěž proběhla v pořádku.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Rozumím, rozumím, rozumím.

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Ale nevidím v tom rozdíl.

Barbora TACHECÍ, moderátorka:
Říká Lucie Moravčíková, vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA na téma zadávání veřejných zakázek. Já vám za to děkuju, mějte se hezky.

Lucie MORAVČÍKOVÁ, vedoucího právního oddělení, OTIDEA:
Není zač, na slyšenou.