KONFERENCE 1. 10. 2015

banner_konference

O akci

Dne 1. 10. 2015 proběhne VI. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám.

Konference bude patřit bezesporu k nejdůležitějším akcím letošního roku vzhledem k tomu, že příští rok má vstoupit v účinnost nový zákon k veřejným zakázkám. A ten už nyní podněcuje bouřlivou diskuzi a vzbuzuje řadu otázek.

Bude pro nás život s novým zákonem jednodušší?
Mluví tvůrci zákona při jeho přípravě stejným jazykem?
Sjednotí se role a praxe kontrolních orgánů?
Bude ÚOHS efektivnější a rychlejší?
Dojde k výraznému snížení pochybení a pokut?
Víte, za co jste dnes a za co budete nově trestně odpovědní?
Přinese vám změna úlevu nebo naopak?

Na nejpalčivější z nich se pokusíme společně s přednášejícími z řad zadavatelů, zákonodárců a odborné veřejnosti, a také významných a známých osobností veřejného života, kteří přijali pozvání do panelové diskuze, najít odpovědi. Očekáváme a již nyní máme avizovaný zvýšený zájem z řad zadavatelů (ministerstva, státní správa, představitelé municipalit a regionů) a dalších odborníků.

Na konferenci zbývají poslední místa. Rezervujte si své místo TEĎ.

Účastníci panelové diskuze jsou:

Mgr. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., politoložka, vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
JUDr. Kateřina Černá, tajemnice městské části Praha 13
JUDr. Josef Chýle, Ph.D., místopředseda a vedoucí sekce veřejných zakázek na ÚOHS
Ing. Lukáš Wagenknecht, ekonom, auditor, specialista na finanční řízení a audit se zkušenostmi prvního náměstka ministra financí ČR
Mgr. Martin Kameník, člen expertní skupiny MMR k ZVZ, předseda sdružení Oživení, o. s.

Konferenci moderuje Martin Veselovský moderátor prvního publicistického videokanálu na českém internetu „Drtinová Veselovský TV“.

Nad konferencí převzal záštitu ministr vnitra Milan Chovanec, prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Petr Gazdík.

skica manualu

Logo_CMYK

Logo PSP

Otidea a.s. si vyhrazuje právo na změnu v programu.