KONFERENCE 10. 10. 2017

banner-745x252px

Cílem konference je shrnout roční účinnost zákona o zadávání veřejných zakázek a věnovat se problematickým či nejasným otázkám, které zadavatelům, ale i dodavatelům komplikují celý proces zadávání veřejné zakázky. Je mnoho otázek, které nám přinesla praxe a které nikdo jak ze strany zákonodárců, zadavatelů, dodavatelů, tak odborné veřejnosti nemohl předvídat na počátku účinnosti nové legislativy, které bychom v rámci konference chtěli nejenom otevřít a diskutovat nad nimi, ale i nalézt praktické řešení této složité situace.


Výběr z témat konference

  • Prokazování kvalifikace
  • Součinnost před podpisem smlouvy
  • Hodnocení nabídek
  • Elektronizace veřejných zakázek

Místo konání: Hotel Ambassador, Václavské náměstí

STACH01

Konferenci moderuje Tomáš Drahoňovský, moderátor 90′ České televize a zpravodajství Studio ČT24.

NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI ZÁŠTITU PREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY VLADIMÍR DLOUHÝ, ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR, HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE JAROSLAVA POKORNÁ JERMANOVÁ A MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU JIŘÍ HAVLÍČEK.

skica manualu
skica manualu
skica manualu
skica manualu