KONFERENCE 2. 10. 2014

banner_konference_final664

O akci

Termín: 2. 10. 2014
Místo: Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9
Moderátor: Jan Pokorný (Český rozhlas)

Dne 2. 10. 2014 proběhne V. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám.

Cílem konference je zabývat se současnými problémy veřejných zakázek, které ovlivňují a komplikují práci zadavatelů i dodavatelů. Snažíme se poukázat na největší problémy současné praxe tak, abychom podnítili diskuzi odborné i laické veřejnosti, která je nezbytná k řešení palčivých otázek. Posvítíme si proto i na postupy kontrolních orgánů, stejně jako na konkrétní problémy měst, obcí i velkých státních institucí. Podíváme se na návrhy nově připravovaného zákona v kontextu evropských směrnic. Přivítáme odborníky ze zahraniční a porovnáme naši praxi s jejich zkušenostmi. Budeme diskutovat i připravovanou novelu zákona, jejíž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2015.

Přijďte diskutovat s předními odborníky z praxe i politické sféry a podělit se s nimi o Vaše názory na připravované legislativní změny, jako např.:

Souhlasíte se zvýšením limitů na vícepráce?
Jste pro zrušení řízení s jedinou nabídkou?
Co přinese zvýšení limitů ve zjednodušeném podlimitním řízení?
A mnohé další!

Konference bude patřit bezesporu k nejdůležitějším akcím letošního roku. Očekáváme zvýšený zájem z řad zadavatelů (ministerstva, státní správa, představitelé municipalit a regionů) a dalších odborníků. 

Přednášet budou odborníci z řad zadavatelů, zákonodárců i odborné veřejnosti. 

KONFERENCI BYLA UDĚLENA ZÁŠTITA MINISTRA VNITRA ČR