KONFERENCE 2010

O akci

„Nová šance pro veřejné zakázky“

Dne 12. října 2010 jsme pro naše klienty uspořádali I. ročník odborné konference k veřejným zakázkám pod záštitou a za přítomnosti ministra pro místní rozvoj v hotelu Don Giovanni v Praze. Současně s konferencí proběhl v salonku Leporello také tiskový briefing s novináři.

Konferenci navštívilo 120 účastníků především z řad zadavatelů, nechyběli však ani zástupci uchazečů a odborné veřejnosti. Naším cílem bylo poskytnout zúčastněným kompletní informace o dopadu a možnostech realizace veřejných zakázek na základě příslušné novely platné od 15. 9. 2010. Své příspěvky zde přednesli jak zadavatelé, mezi kterými vystoupila naše kolegyně paní Kateřina Koláčková, místopředsedkyně představenstva a vedoucí oddělení veřejných zakázek společnosti OTIDEA a.s, tak významní hosté a odborníci z MMR ČR a ÚOHS.

V úvodu konference zazněl jasný postoj i nástin budoucích snah ministerstva přímo z úst pana ministra Jankovského, který konferenci zahajoval. První část patřila příspěvkům z řad zadavatelů, kteří upozorňovali na problematické momenty novely, jež komplikují praxi zadavatelů. Ve druhé části programu pak vystoupili hosté z Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ti pohovořili o výkladových problémech novely, výhledu dalších novelizací a celkovém budoucím přístupu ČR k veřejným zakázkám. Zmíněny byly také nástroje elektronického zadávání, jejich implementace a inovace, které mají za cíl zadávání více zefektivnit a zprůhlednit. Konferenci uzavíral příspěvek poradce předsedy ÚHOS zaměřený na změny v dohledu a aktuální rozhodovací praxi. Na samotném závěru byl pak ponechán dostatečný prostor pro dotazy účastníků.