KONFERENCE 2011

O akci

Nejen o „velké novele“ očima autorů a praktiků.

Dne 22. září 2011 jsme pro naše klienty, obchodní partnery i odbornou veřejnost pořádali již II. ročník konference k veřejným zakázkám pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj (záštita k náhledu zde) a pod záštitou předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (záštita k náhledu zde). Ani v letošním roce nechyběl doprovodný tiskový briefing pro novináře s panem ministrem Jankovským, panem náměstkem Sixtou a panem Langrem, ředitelem společnosti OTIDEA. Akce se konala v hotelu Barceló Praha 4.

Když jsme začínali konferenci připravovat a pohrávat si s myšlenkou, že bychom se tentokrát mohli pustit do ještě kontroveznějšího tématu, než je samotná novela, nenapadlo nás, jak velký zájem akce vyvolá. Velmi nás potěšilo, že konference byla již více než čtrnáct dní před konáním plně obsazena. Zúčastnilo se celkem 200 osob. Přednostně byla akce určena zadavatelům veřejných zakázek. Z celkového počtu účastníků přišlo 113 zadavatelů a 87 uchazečů, či lidí z odborné veřejnosti. Zastoupeno bylo všech 14 krajů, kdy nejvýraznější účast měl kraj Praha, dále pak kraj Jihomoravský a Ústecký. Program probíhal přesně podle stanoveného harmonogramu a celkové organizační i odborné zajištění ohodnotili účastníci výborně.

Na konferenci byly předneseny a legislativně objasněny změny a novinky, které nás čekají s příchodem další tzv. transparentní novely od 1. 1. 2012. Nicméně, prioritní byla především praxe a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek. S jakými případnými problémy a úskalími se potýkají obce a ministerstva, co jejich práci ulehčuje a co naopak komplikuje. Zaměřili jsme se také na pochybení a omyly v zadávacích řízeních a jejich možnou nápravu. V neposlední řadě jsme se dotkli pro nás všechny velmi citlivého a diskutovaného tématu korupce ve veřejné správě. Upozornili jsme na rizikové momenty, které mohou vést ke korupčnímu jednání. Na příkladech skutečně odhalených jevů vycházejících z dlouholeté praxe ve finanční kontrole ve veřejné správě jsme se zabývali problematikou prevence a odhalování podvodů při hospodaření s veřejnými prostředky.

Konferenci, jejímž moderátorem byl Martin Veselovský, zahájil a úvodní slovo přednesl pan ministr Jankovský.