KONFERENCE 2012

O akci

Termín: 4. 10. 2012
Místo: Hotel Olympik Tristar
Moderátor: Jan Pokorný (Český rozhlas)


TÉMA: Transparentní novela aneb Co je v té krabici?

Dne 4. října 2012 proběhl od 9.00 do 15.30 hodin v hotelu Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8 III. ročník konference k veřejným zakázkám pod záštitou ministra pro místní rozvoj na téma „Transparentní novela aneb Co je v té krabici?“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bylo také generálním partnerem konference.

Konference byla rozdělena na dvě části – konferenci a čtyři tematické workshopy (Transparentní novela s tvůrci zákona, Profil zadavatele, Úskalí prokazování kvalifikace, Co je ještě tržní cena?). Součástí byla také tisková konference pro novináře za účasti pana náměstka pro legislativu a veřejné investování MMR ČR a předsedy představenstva společnosti OTIDEA. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo opět generálním partnerem akce, kterou pořádala naše společnost OTIDEA.

Cílem bylo poskytnout zájemcům z řad zadavatelů, dodavatelů i odborné veřejnosti zkušenosti s aplikací novely zákona o veřejných zakázkách a informovat je o výhledu veřejného investování v roce 2013 v ČR a nových směrnicích a politice EU v oblasti veřejného investování.

Z celkového počtu účastníků přišlo 58% zadavatelů a 42% uchazečů a odborné veřejnosti. Zastoupeno bylo deset krajů, kdy nejvyšší účast byla zaznamenána z kraje Praha 81%, dále pak z krajů Královehradeckého a Jihomoravského. Program probíhal dle stanoveného harmonogramu a celkové organizační zajištění bylo velmi vysoce hodnoceno průměrnou známkou 1,17.

Konferenci, jejímž moderátorem byl šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál 1, Jan Pokorný, zahájil a úvodní slovo přednesl náměstek ministra pro legislativu a veřejné investování, Jan Sixta. Akci také navštívil a svůj příspěvek přednesl host z Evropské komise, Jaroslav Kračún.