KONFERENCE 2013 – 25.4.

konference

O akci

Cílem konference bude poskytnout zájemcům z řad zadavatelů, dodavatelů a odborné veřejnosti zpětnou vazbu z dosavadního fungování a správě e-tržišť a také informace o plánovaných novinkách a změnách v této oblasti, jsme se po roce rozhodli uspořádat další konferenci na toto téma a seznámit tak účastníky např. s výsledky šetření MMR ČR k fungování a správě, aktuálním stavem komodit a Číselníku NIPEZ, nejčastějšími chybami, kterých se zadavatelé a dodavatelé dopouštějí v souvislosti s využíváním e-tržišť, kampaní o elektronických nástrojích, aktuálním stavem NEN, legislativním vývojem tzv. Technickou novelou a další.

Témata konference:

 • Fungování a správa e-tržišť v praxi v roce 2012
 • Nejčastější pochybení při zadávání na e-tržištích
 • Aktuální stav komodit a Číselníku NIPEZ vč. očekávaných změn
 • Pohodlnost funkcionalit a uživatelského prostředí e-tržišť z pohledu zadavatele i dodavatele
 • Zveřejňování na profilech
 • Přecházení z e-tržiště na e-tržiště
 • Povinnosti zadavatele v souvislosti s uveřejňováním, důsledky nesprávné certifikace – právní odpovědnost zadavatele
 • Využívání e-aukcí na e-tržištích
 • Jednotlivé typy e-aukcí a možnosti jejich využití v praxi
 • Standardizace a rozvoj elektronických výběrových řízení
 • Archivace elektronických dokumentů
 • NEN a další plnění nastavené národní strategie v elektronickém zadávání
 • Legislativní vývoj – „Technická novela“

Více informací naleznete zde.

Udělena záštita ministra pro místní rozvoj ČR. (Náhled záštity)