KONFERENCE 2013 – 3.10.

O akci

Termín: 3. 10. 2013
Místo: Hotel Barceló Praha
Moderátor: Jan Pokorný (Český rozhlas)

TÉMA: Veřejné zakázky 2013/2014: Od losovaček k podstřeleným cenám

Dne 3. 10. 2013 proběhne IV. ročník odborné konference OTIDEA k veřejným zakázkám.

Cílem konference je zabývat se praktickými aspekty veřejných zakázek, které nepříjemně ovlivňují a komplikují práci zadavatelů, a to i ve vztahu k zahraničí. Řešena bude například problematika jediné nabídky. Poukázáno bude na velmi závažný problém – současný fenomén mimořádně nízké nabídkové ceny, který má negativní dopad na veřejné zakázky obecně, ale především nejvíce postihuje stavebnictví. Představení nových evropských směrnic a dalšího legislativního vývoje v ČR by mělo ukázat, nakolik je toto zohledněno např. v Technické novele či budoucích připravovaných změnách. Zda zákonodárci vnímají úskalí současné praxe a připravují jejich nápravy. Co tedy (ne)můžeme očekávat v nejbližším časovém horizontu zadávání veřejných zakázek?

Získejte informace o možnostech řešení zakázky v případě jedné nabídky, o nastavených limitech, změnách v předběžném oznámení a zveřejňování smluv, trestní odpovědnosti právnických osob, kontrolách a hodnocení MMR, přezkumu ÚOHS.

Připravuje MMR ČR nějaká opatření na zastavení problému „podstřelených“ cen?


Přijďte si vyslechnout názory a zkušenosti předních odborníků z řad zadavatelů i zákonodárců veřejných zakázek.
Získejte informace o současné i budoucí praxi veřejných zakázek.
Diskutujte na nepříjemná témata.
Nebojte se oponovat a vyjádřit svůj názor.


Konference bude patřit bezesporu k nejdůležitějším akcím letošního roku. Očekáváme zvýšený zájem z řad zadavatelů (ministerstva, státní správa, představitelé municipalit a regionů) a dalších odborníků.

Témata konference:
I. Odborný blok - Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí (např. problematika shodných nabídkových cen a nevhodné využívání hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu, jediná nabídka, zkušenosti zadavatele se zahraniční firmou, apod.)

II. Odborný blok - Zakázky na stavební práce (např. nízká nabídková cena, stavebnictví a novela zákona o veřejných zakázkách, efektivita zakázek na stavební práce ve veřejné a soukromé sféře, apod.)

III. Odborný blok - Očekávaný legislativní vývoj a dopady evropských směrnic (EU směrnice, vývoj národních zakázek, přezkum ÚOHS, apod.)

Workshopy
Mimořádně nízká nabídková cena
Očekávaný legislativní vývoj a dopady EU směrnic
Zrušení veřejné zakázky s jedinou či žádnou nabídkou
Elektronické nástroje

Podrobný časový harmonogram vč. jednotlivých témat a přednášejících bude upřesněn.
OTIDEA si vyhrazuje právo na změnu programu.

Přednášet budou odborníci z řad zadavatelů, zákonodárců i odborné veřejnosti. 

KONFERENCI BYLA UDĚLENA ZÁŠTITA MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR (náhled záštity).

GENERÁLNÍM PARTNEREM JE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR (www.mmr.cz ).