KONFERENCE 3. 4. 2014

konference

O akci

Cílem II. ročníku konference bylo seznámit veřejnou správu i soukromý sektor s aktuálními změnami a připravovanými novinkami v oblasti elektronizace. Zaměřili jsme se na spuštění Národního elektronického nástroje a jeho funkcionality. Pohovořili jsme o tom, jak fungují a co nového umožňují e-tržiště a e-aukce. Srovnali jsme jejich fungování a správu v letech 2012 a 2013. Probrali jsme osud profilů a zveřejňování na nich. Zastavili jsme se u registru smluv v souvislosti s předloženým návrhem zákona. Porovnali jsme modely fungování e-tržišť v ČR a připravovaného e-tržiště na Slovensku. Zabývali jsme se hlouběji využíváním dynamických nákupních systémů. Nastínili jsme další změny v souvislosti s novou spisovou vyhláškou.