Ukázky konferencí na míru

Pravidelně pořádáme OTIDEA odborné konference a velkokapacitní akce. Kromě vlastních akcí jsme schopni uspořádat konferenci na libovolné téma přímo na míru našemu klientovi. Mezi takové patří např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, nebo společnost Lara Counsulting s. r. o.

„Konference k zahájení nového systému e-tržišť pro zadavatele i dodavatele“


Jednalo se celkem o tři akce, jež byly financovány a garantovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Konference navštívilo celkem 555 účastníků.

Cílem bylo informovat o chystaných změnách v zadávacích řízeních způsobených zavedením nového systému e-tržišť a aktuálním stavu příprav e-tržišť. Cílovými skupinami byli zadavatelé a zainteresovaná veřejnost z řad zástupců dodavatelů, zejména zástupci a členové Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva z konference k zahájení nového systému e-tržišť pro dodavatele
Závěrečná zpráva z konference k zahájení nového systému e-tržišť pro zadavatele a zástupce dodavatelů

Fotogalerie

„Zahajovací konference k projektu „Plánování sociálních služeb v Praze“


Společnost OTIDEA a. s. byla dodavatelem zajištění komplexní organizace výše uvedené konference pro společnost Lara consulting s. r. o. dne 18. 5. 2010 na Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, pro 200 účastníků.

Zajištění konference v sobě zahrnovalo její komplexní přípravu, propagaci v médiích, přípravu a rozesílku pozvánek včetně požadavků na grafický návrh, dále zajištění občerstvení, dodržení požadavků OPPA na povinnou publicitu, naplánování časového a obsahového harmonogramu, zajištění oběda pro VIP účastníky, dodání tiskovin a matriálů apod.


Fotogalerie