KONFERENCIE SK 16. 4. 2015

banner-sk-final

KONFERENCIA „TAJE elektronických nástrojov kontra REALITA“

Srdečne Vás pozývame na I. ročník odbornej konferencie k elektronickým nástrojom vo verejnom obstarávaní organizovanej spoločnosťou OTIDEA s.r.o.

Dňa 16. 4. 2015 sa v Bratislave uskutoční naša I. odborná konferencia k elektronickým nástrojom verejného obstarávania vo verejnej a štátnej správe. Svoju účasť medzi inými, prisľúbili Mgr. Tatiana Behrová, zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, zástupca Ministerstva pro místní rozvoj z ČR a zástupcovia veľkých spoločností s prvými praktickými skúsenosťami s elektronickým trhoviskom.

Cieľom konferencie je oboznámiť verejný aj súkromný sektor s aktuálnymi zmenami a pripravovanými novinkami v oblasti elektronizácie vo verejnom obstarávaní. Zameriame sa na spustenie Elektronického kontraktačného systému s jeho funkcionalitami. Budeme hovoriť aj o ďalších elektronických nástrojoch vo verejnom obstarávaní ako je EVO, evidencia referencií a elektronické aukcie. Poukážeme na aktuálnu situáciu v spojení s elektronizáciou v Českej republike. Privítame odborníkov z praxe, ktorí nás zoznámia s prvými skúsenosťami s obchodovaním na elektronickom trhovisku. Týmto podujatím chceme poukázať na aktuálne otázky súčasnej praxe v rámci elektronizácie a radi by sme podnietili diskusiu odbornej aj laickej verejnosti, ktorá je nevyhnutná k ich riešeniu. Posvietime si preto aj na postupy kontrolných orgánov, rovnako ako aj na konkrétne problémy miest, obcí i veľkých štátnych inštitúcií.

Prvý ročník konferencie sa bude venovať nasledujúcim témam:
- Elektronický kontraktačný systém
- Elektronické verejné obstarávanie
- Evidencia referencií
- Prvé praktické skúsenosti na elektronickom trhovisku
- Elektronické aukcie

- a ďalšie zaujímavé témy

Buďte aj vy súčasťou tejto udalosti a prispejte v diskusii svojim odborným názorom.