KONFERENCIE SK 21. 4. 2016

bannefr-sk-kon

O PODUJATÍ

Srdečne Vás pozývame na II. ročník konferencie k verejnému obstarávaniu pod názvom:

Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!

 21. apríla 2016

Hotel SAFFRON Bratislava

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania. Rok 2016 je pre verejné zákazky prelomovým rokom, všetci sa pripravujeme na 18. apríla 2016, kedy po desiatich rokoch nadobudne účinnosť úplne nový zákon o verejnom obstarávaní sprevádzaný mnohými otázkami:

  • Bude verejné obstarávanie rýchlejšie, jednoduchšie, transparentnejšie?
  • Prispeje nový zákon k otvorenejšiemu a efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkami?
  • Zjednotí sa úloha a prax kontrolných orgánov?
  • Prinesie reálne väčšie zapojenie sa do verejného obstarávania malým a stredným podnikateľom?
  • Bude život s novým zákonom jednoduchší?

Na tie najpálčivejšie sa pokúsime nájsť odpovede spoločne s hosťami zo strany zákonodarcov, verejných obstarávateľov i zástupcov zo strany dodávateľov, či významných a známych osobností verejného života, ktorí prijali pozvanie do panelovej diskusie. Očakávame a už i teraz máme avizovaný zvýšený záujem zo strany verejných obstarávateľov (ministerstvá, štátna správa, predstavitelia samospráv a regiónov) a ďalších odborníkov.
Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi z oblasti verejného obstarávania. Rezervujte si miesto už DNES.

Hosťami konferenčného fóra sú:

Ing. Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Ing. Zuzana Horváthová, vedúca oddelenia metodiky ÚVO
Mgr. Róbert Majchrák, riaditeľ odboru legislatívno-právneho, ÚVO
Jaroslav Kračún, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel,
podnikanie a  MSP (DG GROW), Útvar G4 – inovatívne a elektronické obstarávanie
Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu
Ing. Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NR SR
Mgr. Ján Kapec, advokát, Havel, Holásek & Partners, s.r.o., advokátska kancelária
Ing. Milan Muška - výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
Ing. Dagmar Melotíková – lektorka
Marcel Minarič – Scania Slovakia, s.r.o.

a ďalší odborníci

Moderátorom konferencie je Patrik Herman, moderátor publicistiky TV Markíza.
Nad konferenciou prevzal záštitu Úrad pre verejné obstarávanie.