KONFERENCIE SK 22. 9. 2016

banner1

O PODUJATÍ

Srdečne Vás pozývame na 3. konferenčné fórum venované prvým praktickým skúsenostiam s novým zákonom o verejnom obstarávaní:

„KONIEC REČÍ, IDEME K VECI“ – OD TEÓRIE K PRAXI

22. septembra 2016
Hotel SAFFRON Bratislava

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania. Rok 2016 je pre verejné zákazky prelomovým rokom. Od 18. apríla 2016 je účinný nový zákon o verejnom obstarávaní, aké sú prvé praktické skúsenosti so zákonom č. 343/2015 Z.z.?

Diskusiou chceme odpovedať i na otázky:

  • Čo nám priniesol nový zákon o verejnom obstarávaní v praxi?
  • Sú procesy verejného obstarávania jednoduchšie?
  • Sú verejné zákazky prístupnejšie pre malých a stredných podnikateľov?
  • Aká je podpora nového zákona pri čerpaní fondov EÚ?
  • Ako dopadne prieskum o stave verejných zákaziek na Slovensku?

Na tie najpálčivejšie sa pokúsime nájsť odpovede spoločne s hosťami zo strany zákonodarcov, prevádzkovateľov elektronických nástrojov, verejných obstarávateľov i zástupcov zo strany dodávateľov, či významných a známych osobností verejného života, ktorí prijali pozvanie do panelovej diskusie.

Konferencii bude predchádzať prieskum o stave verejných zákaziek na Slovensku. Prieskum realizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci so spoločnosťou OTIDEA s.r.o. Výsledky prieskumu budú prezentované na konferencii.

Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi z oblasti verejného obstarávania. Rezervujte si miesto už DNES.

Moderátorom konferencie je Patrik Herman, moderátor publicistiky TV Markíza.

Nad konferenciou prevzal záštitu Úrad pre verejné obstarávanie.