KONFERENCIE SK 26. 10. 2017

banner1

O PODUJATÍ

Srdečne Vás pozývame na 3. ročník konferencie venovanej problematike verejného obstarávania:

„50 odtieňov verejného obstarávania“ alebo Čo priniesla PRAX

26. októbra 2017
Hotel SAFFRON Bratislava

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania.

Prešiel rok od zavedenia nového zákona o verejnom obstarávaní do praxe. Rok a máme tu opäť obdobie, kedy sa pripravujú ďalšie významné zmeny – novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Čo nás teda čaká? Bude ďalšia „veľká novela“ prínosom pre verejných obstarávateľov?

Pred rokom sme sa pýtali, ako je Slovensko pripravené na plnú elektronizáciu procesu verejného obstarávania… Stihli sme to? Ako ukazuje dnešok – termín plnej elektronizácie bol posunutý na október 2018. Máme ďalší rok na prípravu. Stihneme to tentokrát?

A ako sa verejní obstarávatelia a dodávatelia vysporiadali s novým zákonom v praxi? Aké sú najpálčivejšie problémy z praxe a aké sú skúsenosti zástupcov z rôznych sektorov?

Ako sa vysporiadať i s ďalšou novinkou – Register partnerov verejného sektora. Má tento nový byrokraticky náročný proces prínos pre zvýšenie transparentnosti a férovosti v nakladaní s verejnými financiami?

Cieľ:

Cieľom konferencie je podnietiť diskusiu z pohľadu viac ako ročných skúseností so zákonom č. 343/2015 Z.z. v praxi. Venovať sa problematickým či nejasným otázkam, ktoré obstarávateľom aj dodávateľom komplikujú celý proces zadávania verejnej zákazky. Je mnoho otázok, ktoré nám pri-niesla prax a ktoré nikto zo strany zákonodarcov, obstarávateľov, dodávateľov ani odbornej verejnosti nemohol predvídať na začiatku účinnosti novej legislatívy, ktoré by sme v rámci fóra chceli nielen otvoriť a diskutovať nad nimi, ale nájsť aj praktické riešenie tejto zložitej problematiky.

Môžete sa tešiť na PESTRÝ výber odborníkov z oblasti verejného obstarávania, elektronizácie a praxe. Konferenciou nás bude sprevádzať skvelý Patrik Herman.

NAD KONFERENCIOU PREVZAL ZÁŠTITU ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi z oblasti verejného obstarávania.
Rezervujte si miesto už DNES.