KONFERENCIE SK 9. 6. 2016

banner1

O PODUJATÍ

Srdečne Vás pozývame na 2. konferenčné fórum venované elektronizácii vo verejnom obstarávaní pod názvom:

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE – KTORÉ PREŽIJÚ?

9. júna 2016
Hotel SAFFRON Bratislava

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania. Rok 2016 je pre verejné zákazky prelomovým rokom. Od 18. apríla 2016 je účinný nový zákon o verejnom obstarávaní a jednou z tém, ktorá nás v blízkej dobe čaká je i povinná elektronizácia verejného obstarávania. Do jej spustenia máme necelý rok, ako sa na túto zmenu pripravujeme na Slovensku?

Diskusiou chceme odpovedať i na otázky:

 • Čo nás v praxi čaká? Ako bude prebiehať verejné obstarávanie?
 • Je to úplný koniec papierom – koniec „šanónom“?
 • Budeme šifrovať a kódovať dokumenty?
 • Ako budú jednotlivé elektronické nástroje a funkcionality prepojené?
 • Bude celková elektronizácia znamenať naozaj zjednodušenie a uľahčenie práce VO?
 • Ktoré elektronické nástroje prežijú a ktoré nie?

Na tie najpálčivejšie sa pokúsime nájsť odpovede spoločne s hosťami zo strany zákonodarcov, prevádzkovateľov elektronických nástrojov, verejných obstarávateľov i zástupcov zo strany dodávateľov, či významných a známych osobností verejného života, ktorí prijali pozvanie do panelovej diskusie.
Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi z oblasti verejného obstarávania. Rezervujte si miesto už DNES. Prihlásiť sa môžete TU.


Hostia konferenčného fóra:

 • Ing. Danka Bekeová, MPH.
  podpredsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
 • Ing. Martina Gromová
  vedúca oddelenia certifikácie, akreditácie a elektronického verejného obstarávania, ÚVO
 • Ing. Anna Juráková, PhD.
  riaditeľka odboru vestníka a zoznamov, ÚVO
 • Lucia Kleštincová
  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, útvar G4 – Inovatívne a elektronické obstarávanie
 • Ing. Peter Ágh
  prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR
 • Mgr. Peter Demčák
  Protimonopolný úrad SR, riaditeľ odboru kartelov
 • Ing. Milan Muška
  výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
 • Ing. Boris Kordoš
  riaditeľ, eBIZ Corp. s.r.o.
 • Pavel Kičin
  konzultant pre verejné obstarávanie
 • Jana Šťastná
  Lohmann & Rauscher s.r.o.

Moderátorom konferencie je Patrik Herman, moderátor publicistiky TV Markíza.

Nad konferenciou prevzal záštitu Úrad pre verejné obstarávanie.