Náš tým

opeltova

Mgr. Kateřina Koláčková

ředitelka společnosti

Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. Aktivně se podílí na administraci veřejných zakázek a poradenství již od roku 2004. Mezi její specializace patří zakázky financované z Evropských fondů. Aktivně se podílí na přednáškové činnosti, kdy proškolila přes 1000 zadavatelů v České republice. Zaměřuje se rovněž na problematiku elektronizace v oblasti veřejných zakázek. Mezi její významné klienty patří například Senát ČR, Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade, města a obce v rámci České republiky.

Referenční klienti: Senát ČR, Česká agentura na podporu obchodu, města a obce ČR, aj.

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení
 • Veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení, zjednodušeném podlimitním řízení a zjednodušeném režimu
 • Veřejné zakázky zadávané rámcovou dohodou, soutěžním dialogem a soutěží o návrh, inovační partnerství, koncesní řízení
 • Specialista na zadávání veřejných zakázek

Držitel certifikátů:

 • Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR
 • Zadávání projektových služeb a soutěže o návrh
 • Postavení poddodavatele v prostředí veřejných zakázek
opeltova

Mgr. Lucie Moravčíková

vedoucí právního oddělení

Ve společnosti pracuje jako vedoucí právního oddělení a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky včetně realizace koncesních řízení. Specializuje se mimo jiné i na poradenství dodavatelům ve veřejných zakázkách. Aktivně přednáší oblast veřejných zakázek s akcentem na praktické aspekty této problematiky. Mezi její klienty patří Asociace mediálních agentur, Ministerstvo zahraničních věcí, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Vinařský fond, aj.

Referenční klienti: Senát ČR, Asociace mediálních agentur, Ministerstvo zahraničních věcí, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Vinařský fond, aj.

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení
 • Veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení, zjednodušeném podlimitním řízení a zjednodušeném režimu
 • Veřejné zakázky zadávané rámcovou dohodou, soutěžním dialogem a soutěží o návrh, inovační partnerství, koncesní řízení
 • Specialista na zadávání veřejných zakázek

Držitel certifikátů:

 • Expert na zadávání veřejných zakázek – otevřené a užší řízení, jednací a zjednodušené podlimitní řízení, rámcová dohoda, soutěžní dialog a soutěž o návrh
 • Změny závazků ze smlouvy
 • Elektronické zadávání veřejných zakázek
 • Datové schránky v doručování v elektronickém právním jednání
opeltova

Mgr. Miroslav Knob

právník a poradce v oblasti veřejných zakázek

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil přes pět let na ŮOHS jako vedoucí oddělení na Sekci kontroly veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Referenční klienti: České vysoké učení technické – fakulta elektrotechnická, Městská knihovna v Praze, Energetický regulační úřad, Národní památkový ústav

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Specialista na zadávání veřejných zakázek
 • Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení

Držitel certifikátů:

 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
opeltova

Bc. Nikola Dohnalová

specialistka podpory elektronických nástrojů, lektor elektronických nástrojů

V současnosti působí jako specialistka podpory elektronického nástroje. Specializuje se na poradenství zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek v technických záležitostech. V oblasti Veřejných zakázek působí od roku 2015. Nad rámec poskytované denní podpory klientům naší společnosti ještě spoluúčinkuje na školeních, kde názorně ukazuje a vysvětluje funkčnost elektronického nástroje a práci s ním. Pro Společnost OTIDEA je technickou i praktickou podporou i pro samotné administrátory veřejných zakázek.

opeltova

Barbora Opeltová

specialistka podpory elektronických nástrojů

V oblasti veřejných zakázek se pohybuje od roku 2017. V současnosti se zabývá provozem, designem a dalším vývojem elektronického nástroje. Specializuje se na technickou podporu při práci klientů s elektronickým nástrojem. Kromě této podpory se věnuje rovněž podpůrné činnosti administrátorů společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje v oblasti elektronických nástrojů.