+420 295 565 120

Náš tým

opeltova

Mgr. Kateřina Koláčková

ředitelka společnosti

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Souhrnná hodnota projektů, které realizovala je v řádech desítek miliard korun. Aktivně přednáší oblast veřejných zakázek přes 15 let.

Referenční klienti: Senát ČR, Česká agentura na podporu obchodu, města a obce ČR, aj.

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení
 • Veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení, zjednodušeném podlimitním řízení a zjednodušeném režimu
 • Veřejné zakázky zadávané rámcovou dohodou, soutěžním dialogem a soutěží o návrh, inovační partnerství, koncesní řízení
 • Specialista na zadávání veřejných zakázek

Držitel certifikátů:

 • Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR
 • Zadávání projektových služeb a soutěže o návrh
 • Postavení poddodavatele v prostředí veřejných zakázek
opeltova

Mgr. Lucie Moravčíková

vedoucí právního oddělení

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky včetně realizace koncesních řízení. Specializuje se mimo jiné i na poradenství dodavatelům ve veřejných zakázkách. Aktivně přednáší oblast veřejných zakázek s akcentem na praktické aspekty této problematiky.

Referenční klienti: Senát ČR, Asociace mediálních agentur, Ministerstvo zahraničních věcí, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Vinařský fond, aj.

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení
 • Veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení, zjednodušeném podlimitním řízení a zjednodušeném režimu
 • Veřejné zakázky zadávané rámcovou dohodou, soutěžním dialogem a soutěží o návrh, inovační partnerství, koncesní řízení
 • Specialista na zadávání veřejných zakázek

Držitel certifikátů:

 • Expert na zadávání veřejných zakázek – otevřené a užší řízení, jednací a zjednodušené podlimitní řízení, rámcová dohoda, soutěžní dialog a soutěž o návrh
 • Změny závazků ze smlouvy
 • Elektronické zadávání veřejných zakázek
 • Datové schránky v doručování v elektronickém právním jednání
opeltova

Mgr. Miroslav Knob

administrátor veřejných zakázek

V oblasti Veřejných zakázek působí od roku 2014, v uplynulých letech působil na ÚOHS jako analytik a následně jako vedoucí oddělení v sekci veřejných zakázek. Aktuálně pracuje jako projektový manažer veřejných zakázek. Je absolventem Právnické fakulty MUNI, odborně se věnuje nejen právu veřejných zakázek, ale i právu správnímu a ústavnímu. Aktivně přednáší a publikuje v odborném tisku.

Referenční klienti: České vysoké učení technické – fakulta elektrotechnická, Městská knihovna v Praze, Energetický regulační úřad, Národní památkový ústav

Lektor pro kurzy akreditované MV ČR:

 • Specialista na zadávání veřejných zakázek

Držitel certifikátů:

 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
opeltova

Bc. Nikola Dohnalová

specialistka podpory elektronických nástrojů, lektor elektronických nástrojů

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2016, se specializací na podporu elektronických nástrojů pro dodavatele i zadavatele. Zaměřuje se na komplexní elektronizaci ve veřejných zakázkách, její specializací jsou nejen elektronické nástroje, ale i uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek a příprava administrativních úkonů spojených s realizací zadávacích řízení. Aktivně přednáší problematiku elektronizace ve veřejných zakázkách od roku 2018.

opeltova

Barbora Opeltová

specialistka podpory elektronických nástrojů

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2019, se specializací na podporu elektronických nástrojů pro dodavatele i zadavatele. Zaměřuje se na komplexní elektronizaci ve veřejných zakázkách. Její specializací jsou nejen elektronické nástroje, ale i uveřejňování ve Věstníku veřejných zakázek a příprava administrativních úkonů spojených s realizací zadávacích řízení.

opeltova

Kristýna Jaklová

administrativní podpora

Ve společnosti OTIDEA působí od roku 2018, se zaměřením na administrativní podporu veřejných zakázek a elektronického nástroje pro dodavatele i zadavatele.